Ցանկապատված ազատությու՞ն…

Ազատությունը գալիս է ներսից: Արտաքին պատերը քանդելը դեռ ազատություն չէ: Ազատվել ցանկապատներից, ապակիներից, պատերից՝ դա դեռ ազատություն չէ: Մարդ ինքը պետք է հասկանա և ընկալի ազատությունը: Հաճախ կարծրատիպերը մեզ խանգարում են հասկանալու համար, որ պարփակված լինելը ամենևին էլ անվտագությունը չէ: Դու կարող ես ապահով լինել նույնիսկ առանց ցանկապատ, առանց դուռ ու լուսամուտ: Ի վերջո, ամեն…

Ուսումնական սեպտեմբեր

Հին գրականության առանձնահատկությունները։ Գրերի գյուտ, Մաշտոց, աշակերտները, պատմագրություն, Խորենացի։ Խորենացու «Պատմության» էությունը, գրության նպատակը։  «Ողբ» հատվածը։ Աշխարհում ոչինչ պատահական չէ, և ամենբան պլանավորված էր, նախքան մեր ծնվելը:Հայերս շատուշատ տառապանքներ ենք կրել,սակայն պետք է ամեն բանի մեջ լավըտեսնենք, այլ ոչ թե մեղադրենք այլոց:Այսպիսով, բոլորիս էլ հայտնի է, որ 387թվականին տեղի ունեցավ  Հայաստանիառաջին բաժանումը՝ Հռոմի ևՊարսկաստանի միջև: Քանի որ ժամանակիգերհզոր տերություններից երկուսըհասկացան, որ բռնի ուժով չեն կարողհայերին ո՛չ իրենց ենթարկեցնել, և ո՛չ էլկրոնափոխ անել, սկսեցին իրենց ծրագիրը՝նենգ և տմարդի: Ծրագիրը կայանում էրնրանում, որ պետք է ամեն կերպ վերացնեինհայկական մշակույթը, լեզուն, կրոնը՝պարտադրելով իրենցը, դա կոչվում էրձուլման քաղաքականություն: Եկե՛ք մի քանի տարի հետճանապարհորդենք: Շատերի մոտ կաայսպիսի կարծրատիպ, իբրևքրիստոնեությունը պետական կրոնընդունելուց հետո հայերիս վիճակըծայրահեղ ծանրացավ, սակայն մարդիկասում են այն, ինչն իրենց է ձեռնտու:Նախքան քրիստոնեության մուտքըՀայաստան, Պարսկաստանը սկսել էր նենգ ծրագիրը, և պարտադրում էր, որ հայերնընդունեն զրադաշտը, քանդում էր հինհայկական հեթանոսական տաճարներ,սպանում քուրմերն: Պետք է ընդունենք, որայս դեպքում քրիստոնեությունը ավելին էր,քան հրաշքը: Բոլորս էլ գիտենք մեծամեծ շատտերությունների մասին, ովքեր իրենց ձեռքնէին վերցրել ժամանակի իշխանությունը, ևկառավարում էին իրենցից թույլտերությունների: Հարց, որտե՞ղ են նրանքայժմ, իսկ մենք, թեկուզ փոքրիկ, չնչինտարածքով, դեռ կանք: Լավ, եկե՛քվերադառնանք չորրորդ դար: Ձուլումիցխուսափելու համար՝ մեզ շարժիչ ուժ էրպետք, և գիտենք, որ այդժամանակաշրջանում շարժիչ ուժը եկեղեցինէր, սակայն եկեղեցում նույնպեսարարողություններն անցկացվում էին այլլեզուներով, ինչը հասանելի չէր հասարակխավին: Իմ կարծիքով դա էր հիմնականպատճառը գրերի ստեղծման: ՄեսրոպՄաշտոցն ինքն էր ասում, թե իրեն դժվար է և՛թարգմանելը, և՛ ուսուցանելը միաժամանակ:Հինգերորդ դարի սկզբին վերջապես ծնվեցինմեր պահապան զինվորները, ովքեր մինչ օրսզրահը ձեռքների պաշտպանում են մեզ:Հինգերորդ դարը անվանվեց Ոսկե դար,քանի որ այդ թվականին բուռն զարգացումապրեց մեր մատենագրությունը,գրականությունը և վերջապեսպատմագրությունը: Շատ կարևոր էրպատմագրությունը այդ դարում, քանի որչէինք իմանա մեր անցյալը, մերծննդաբանությունը: Ամեն պատմիչներկայացրել է իր ապրածժամանակահատվածը, սակայն միայն մեկնէր, ով համարձակվեց մեծպատասխանատվություն վերցնել իր վրա ևսկսեց գրել իր «Հայոց պատմությունը» մերծննդաբանությունից: Դա մեր պատմահայրՄովսես Խորենացին է: Մովսես Խորենացու«Հայոց պատմությունը»  ունի երեք գլխավորառանձնահատկություն: Առաջինն այն է, որնա սկսել է գրել մեր ծննդաբանությունից, գրիէ առել մեր հին առասպելները, զրույցները,երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որնա պահպանել է ճշգրտությունը: Ասում են, թեամեն մի տեղեկություն մագաղաթինհանձնելուց առաջ տասնյակ աղբյուրներ էհամեմատել: Եվ վերջապես, ՄովսեսԽորենացու «Հայոց պատմությունը» մեզ էընծայված գեղեցիկ գրական հնչյուններով,այսնինքն նա չի բավարարվել միմիայնտարեթվերով և իրադարձություններով, այլգեղեցկացրել է դրանք և փոխանցել է մեզ:Խորենացու «Հայոց պատմությունը» բաղկացած է երեք մասից, որոնք հեղինակըկոչել է գրքեր։

Ամփոփիչ աշխատանք բառագիտությունից

Լրացրու բաց թողած տառը (տառերը), կրկնակ բաղաձայնը կամ երկհնչյունը (0,5 միավոր) Գոմեշ, մթնկա, լուսնկա, որդակոտոր, զարդուցիչ, նշխարենի, հանդիպակաց, ընդիմակաց, օրորել, հոգեվիճակ, կարեվեր, ակնթարդ, միջօրե, ճրագալույց, ծեծկռտուք, աղցան, աքսոր, հովվերգություն, Աքիես, հելլենական, Սեդրակ, ճտքակոշիկ, հեղեղատ։ Բառերը գրիր առանց փակագծերի՝ միասին, անջատ կամ գծիկով Հարավարևմտյան, սերնդեսերունդ, հինգից յոթ, չորսգլխանի, կուժկոտրուկ, բառ գիրք։(0,5 միավոր) Խմբավորիր բառերն ըստ հոմանիշների։ Քանի՞ բառ…

Ձայնավորների ուղղագրություն

1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։Այգեվետ, այժմեական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրեական,անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցե,էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ,հէկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլե, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ,միջօրեական, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,տոթակեզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։ 2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։Ականջօղ, ամանորյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ,ապօրինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան,…

Սևանին այլ աչքերով

Սեպտեմբերի 30-ին գիտելիքի օրվան ընդառաջ՝ մի խումբ սեբաստացիներով ճանապարհ բռնեցինք դեպի Սևանի ռազմամարզական ճամբար։ Այս ճամփորդությունը իրականփորձություն էր ոչ միայն ինձ, այլև՝ բոլորիս համար։ Ցուրտ եղանակային պայմաններին գիշերել վրաններում, կարծում եմ այդքան էլ հեշտ չէ։ Բայց չեմ կարող չնշել, որ հենց նման պայմանները մտերմացրին բոլորիս։ Ի վերջո, նեղ օրերի ընկերները ավելի հարազատ են դառնում։ Էլեկտրաէներգիայի բացակայությունը, անձրևն ու քամին ավելի էին հետաքրքրացնում մեր խաղերը։ Անկեղծության համար ցանկանում եմ նաև նշել, որ Սևանի գեղեցկության հետ ոչինչ չի կարող համեմատվել։ Նրա մայրամուտները լավագույնն են իմ տեսածներից։ Բնության ստեղծած այս գեղեցկությունը կարող ես ֆիքսել միայն աչքերով և կարծում եմ, որ այն պահպանելը բոլորիս պարտքն է։ Ես արդեն շրջանավարտ եմ (սրա մասին անգամ գրելն է անսովոր), իսկ եռօրյա ճամփորդությունը ևս մեկհնարավորություն էր շփվելու ընկերներիս հետ, հիշողություններստեղծելու համար։ Կարծում եմ, մենք դեռ երկար կհիշենք ճամփորդությունը, որը բացի մրսելուց մեզ պարգևեց նաև լավընկերներ։

Հաշվետվություն․ Էկոլոգիա

Գործունեությանս մասին հստակ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ եմ համարում արձանագրել, որ նոր բան գտնել-փորձելու նպատակով տարվա 2-րդ կիսամյակում փոխեցի խումբս, սակայն կարծում եմ, որ այս տարվա աշխատանքս արդյունավետ էր։ Ամեն անգամ նոր նյութ գրելու հետքերով շրջել եմ, փնտրել։ Ներքևում ցանկանում եմ ներկայացնել ամբողջ տարվա ընթացքում կատարածս աշխատանքները, սակայն մինչ այդ ուզում եմ նշել, որ մինչ…

Արամ Պաչյան «Թափանցիկ շշեր»

Ինչու՞ են, մարդիկ օղի խմում: Խմում են, որ աշխարհի բոլոր երեխաները լաց լինեն: խմում են, որ թթու վարունգ ուտեն: խմում են, որ մեռածներին ու աստծուն հիշեն: խմում են, որ խմեն: խմում են, որ մարդ սպանեն: խմում են, որ սիրեն խմում են, որ ծեծեն: խմում են, որ մոռանան: խմում են, որ ապրեն: Հազվադեպ է պատահում, որ…

Famous speeches\ I have a dream

I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification – one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as…

Պլաստիկ շշերի վտանգները

Պլաստիկը արագորեն մտել է ժամանակակից մարդու կյանք։ Պլաստիկե շշերը մենք օգտագործում առօրյայում՝ չիմանալով, որ դրանք մի շարք վնասներ կարող են հասցնել մեր օրգանիզմին: Աշխատավայրում կամ դրսում հաճախակի ջուր ենք խմում հենց պլաստիկե շշերից և մեկ վայրկյան անգամ չենք մտածում, ինչ կարող է լինել խցանի տակ: Պալստիկե շշերը կարող են պարունակել վտանգավոր քիմիական տարրեր: Հարկավոր է…

Դանիել Վարուժան «Հացին երգը»

Դանիել Վարուժանը (Դանիել Չպուգքյարյան) 20-րդ դարի հայտնի արևմտահայ բանաստեղծ է։ Իր ստեղծագործություններում նա փառաբանում էր գեղեցիկը, ուժն ու աշխատանքը։ Խոսելով նրա ստեղծագործություններում աշխատանքի փառաբանման մասին, չենք կարող չնշել իր «Հացին երգը» ժողովածուն, որը նվիրված է հացի արարմանը՝ հողագործի աշխատանքի փառաբանմանը. Զեղուն ավշին հողերուն տակ պայթեցուց Սերմերն: Արտերս այս գիշեր Կանանչցեր են լուսնկային տակ գարնան… –…