ՀՀԿառավարություն, վերջին

Կառավարությունը գործադիր իշխանության բարձրագույն մարմինն է: Ըստ ՀՀ Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի՝ Կառավարությունն իր ծրագրի հիման վրա մշակում և իրականացնում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, իրականացնում է պետական կառավարման համակարգի մարմինների ընդհանուր ղեկավարումը: Կառավարության լիազորությունները սահմանվում են Սահմանադրությամբ և օրենքներով: Կառավարության իրավասությանն են ենթակա գործադիր իշխանությանը վերաբերող բոլոր այն հարցերը, որոնք վերապահված չեն պետական կառավարման…

Տպավորություններ Ազգային Ժողով այցից

Հասարակագիտական ստուգատեսի շրջանակներում մարտի 6-ին Ավագ դպրոցի մի խումբ սովորողներով, դասավանդողներ՝ Վարդան Կարապետյանի և Հայկ Մահտեսյանի ուղեկցությամբ այցելել էինք Ազգային Ժողով։ Իրականում, նկարագրել իմ ողջ էմոցիաների փունջը մեկ պատումով, պարզապես հնարավոր չէ։ Կարծում եմ, որ բոլորիս համար սա մի մեծ ձեռքբերում էր։ Ի վերջո, ո՞վ իմանա, մի գուցե էլ երբեք նման հնարավորություն չընձեռնվի։ Պատմությունս ուզում…

ՀՀ դատական համակարգ

Դատական իշխանությունը պետական իշխանության հատուկ, անկախ մարմիններին՝ դատարաններին պատկանող բացառիկ իրավունքն է հատուկ դատավարական կարգով քննել իրավական վեճերն օրինակության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և վերականգման նպատակով։ Դատական իշխանության հատկանիշները՝ իշխանությունների տարանջատման համակարգում, հանդիսանում են անկախությունը, ինքնուրույնությունը և առանձնացվածությունը։ Դատարանը և դատավորները չպետք է կախված լինեն ո՛չ օրենսդիր, ո՛չ գործադիր պետական մարմիններից, կազմակերպություններից ու անհատներից, նաև՝ վերադաս…

ՀՀ քրեական օրենսգրքում անչափահասների քրեական պատասխանատվության և քրեական վաղեմության վերաբերյալ հոդվածներ

Հոդված 23. Քաղաքացու բնակության վայրը 2. Տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասների կամ խնամակալության տակ գտնվող քաղաքացիների բնակության վայր է համարվում նրանց օրինական ներկայացուցիչների` ծնողների, որդեգրողների կամ խնամակալների բնակության վայրը: Հոդված 24. Քաղաքացու գործունակությունը 1. Իր գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություններ ստեղծելու ու դրանք կատարելու քաղաքացու ունակությունը (քաղաքացիական գործունակություն) լրիվ ծավալով…

Քաղաքացիական օրենսգիրք։ Հոդված 429

Հոդված 429. Պարտավորության դադարելը պարտապանի և պարտատիրոջ համընկնման դեպքում Պարտատիրոջ և պարտապանի համընկնման դեպքում պարտավորությունը դադարում է: Օրինակ՝ Մի կազմակերպություն պարտք է երկրորդ կազմակերպությանը։ Նրանց միացման դեպքում, պարտապանը և պարտատերը դառնում է նույն անձը։ Էստեղից էլ հետևություն, որ պարտավորությունը դադարում է։

Նշանադրություն

Ամուսնության օրհնությունը եկեղեցում սկսվում է Նշանօրհնեքով և կոչվում է «Կանոն նշան օրհնելոյ»։ Որոշ Մաշտոցներում Նշանադրությունն անվանել են նաև Նշանօրհնեք կամ Ձեռնտուք առնել։ Նշանօրհնեքը սկսվում է «Խրատ»-ով։ Այսինքն՝ քահանան պետք է նախ քններ, որ տղան ու աղջիկը չլինեն ազգակից, չլինեն միմյանց անհամապատասխան թե՛ տարիքային և թե՛ ֆիզիկական ու բարոյական կարգավիճակի առումով, պետք է պատկանեն միևնույն կրոնին…

Մարդու բնույթը

Մարդը առեղծվածային էակ է, որի բնութագիրը մինչ օրս ոչ ոք չի կարողանում տալ։ Մարդը երկրի վրա գտնվողներից տարբերվում է իր բանականությամբ, մտածելու ունակությամբ։ Մտածել որ մարդը կատարյալ է կամ կարող է լինել, կարծում եմ, անմտություն է։ Աշխարհում չկան կատարելություններ և մարդը նույնպես բացառություն չէ։ Մարդը կարողանում է ապրել, ընտրել իր սեփական կյանքի ուղին։ Ցանկանում եմ…